Đại học Giao Thông Vận Tải Hồ Chí Minh

Investor:
Đại học Giao Thông Vận Tải Hồ Chí Minh
Projects:
Toàn nhà giảng đường
Address:
Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Year:
2021
Product:
XF Gold Door
  • TRUONG THANH ALUMINUM PRODUCTION LIMITED COMPANY
  • Lot CN 1B, Quat Dong Extend Industrial Zone, Thuong Tin District, Hanoi
  • Lot H23 - H28, N1 Street, Nam Thuan Industrial Zone, Duc Hoa District, Long An province
  • Hotline: 1900.0061
Other Projects

TRUONG THANH ALUMINIUM MANUFACTURING CO.,LTD
LOT CN 1B, QUAT DONG EXPANDED INDUSTRIAL, NGUYEN TRAI COMMUNE, THUONG TIN DISTRICT, HA NOI CITY, VIETNAM
0107434521

cskh@truongthanhalumi.com

1900.0061

HA NOI PLANT

Lot CN 1B, Quat Dong Extend Industrial Zone, Thuong Tin District, Hanoi

LONG AN PLANT

Lot H23 - H28, N1 Street, Nam Thuan Industrial Zone, Duc Hoa District, Long An province

Facebook
Chat ZaloChat Zalo
Youtube
TiktokTiktok
Hotline: 1900.0061 Liên hệ